Smelt Time/tr

From Raft Wiki
Jump to: navigation, search

Eritme işlemi uygulanmamış Materyalleri Fırın'da eritebilmek için gereken süre değişkendir. Erime Süresi verilen eşyanın tamamen işlenmesi için gereken süreyi belirtir.