Portions/tr

From Raft Wiki
Jump to: navigation, search

Porsiyonlar iki şey ile bağlantılıdır. Bunlar:

  1. Bir tarif pişirerek doldurulabilecek Kil Tabak sayısı.
  2. Bir gıdayı tamamen tüketmek için gereken porsiyon sayısı. Örneğin: Karpuz.