Livestock/tr

From Raft Wiki
Jump to: navigation, search

Çiftlik Hayvanları, Raft'ta bulunan evcilleştirilebilir Hayvanlardır.

Özet[edit | edit source]

Ağ Fırlatıcı kullanılarak yakalanabilirler. Evcilleştirildikten sonra oyuncu için eşyalar üretirler.

Çiftlik Hayvanları[edit | edit source]

Aşağıdaki hayvanlar çiftlik için evcilleştirilebilir:

Hayvan Açıklama Verdiği Eşya
Clucker.png Clucker Tavuğa benzeyen kuş türü. Yumurta
Goat.png Keçiler Sıradan bir keçi. Süt Kovası
Llama.png Lamalar Sıradan bir lama. Yün

Çiftlik hayvanları evcilleştirildikten sonra Çim Arsaları tarafından çimen ile beslenmelidir. Bir çim arsasında çimenin büyümesi 5 dakika sürer, hayvanlar ise her 8 dakikada bir acıkırlar. Aslında her hayvan için bir adet çim arsası yeterlidir ancak oyuncunun arsaları sulamayı unutması durumuyla karşı karşıya kalmamak için birden fazlasının kullanılması tavsiye edilir. Fıskiye kurumuş çim arsalarını otomatik olarak sulayarak bu işlemde oyuncunun yardımcısı olabilir. Bu durumda oyuncu fıskiyenin susuz kalmamasını ya da Bataryasının bitmemesini önlemelidir.

Düzgün bakıldığında; Cluckerlar Yumurta yumurtlar, Keçiler Kova aracılığıyla sağılabilir ve Lamalar Makas ile Yün elde etmek için kırkılabilir. Oyunda azımsanamayacak kadar çok eşya çiftlik hayvanlarının ürettiği kaynaklar ile elde edileceği için oyuncunun salında bu hayvanları bulundurması ilerleyen zamanlardaki üretim için gereklidir.