Burn Time/tr

From Raft Wiki
Jump to: navigation, search

Yanma Süresi, bir eşyanın verebileceği ısının saniye cinsinden açıklamasıdır. Örneğin: Bir adet tahta 50 saniye yanar.