Abandoned Huts/tr

From Raft Wiki
Jump to: navigation, search

Terk Edilmiş Barakalar Raft'taki Çevresel elementlerdir.

İçerisinde sandık bulunan bir Terk Edilmiş Baraka.

Özet[edit | edit source]

Terk Edilmiş Barakalar Adalar'da veya adaların çevresinde sualtında bulunabilirler. İçerisinde Sandık bulunan, harap hâldeki yapılardır. Oyuncunun da aşina olduğu ve kullandığı eşyalardan oluşmasına rağmen, bu barakalardan Materyal edinilemez.

Kullanımları[edit | edit source]

  • Sandık için aranılabilir.


Tarihçe[edit | edit source]

Early Access
Update 1 Abandoned Huts added to the game.